Вітаю Вас, Гість

БІБЛІОТЕЧКА ЖУРНАЛУ "ІНОЗЕМНІ МОВИ"

Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"

Перелік (2009 - 2014)

2014


Автор Найменування
№ 1 Курило Л.В. Навчання майбутніх викладачів англійської мови написання професійно-орієнтованих тез доповідей і наукової статті
№ 2 Сажко Л.А. Використання веб-квестів у процесі формування німецькомовної комунікативної компетентності учнів профільної школи
№ 3 Rousnak D. A. Livre de lecture guidée. KAMO, l’idée du siècle (de Daniel Pennac)
№ 4 За заг. ред. Ю.А.Пономарьової, О.М.Шерстюк Формування іншомовної соціокультурної компетентності старшокласників у процесі роботи з автентичними текстами для читання та аудіювання (англійська і французька мови)

2013


Автор Найменування
№ 1 Крапчатова Я.А. Само- і взаємоконтроль рівня сформованості компетенції в англомовному аудіюванні
№ 2 Бігич О.Б., Майєр Н.В. Позакласна робота з іноземної мови в початковій та основній школі: сценарії позакласних заходів
№ 3 Шевелько К.О.,
Писанко М.Л.
Навчання перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови
№ 4 Шевелько К.О.,
Писанко М.Л.
Навчання перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Частина 2

2012

Автор Найменування
№ 1 Черниш В.В. Інформаційно-комунікаційні засоби професійно-педагогічного спілкування та навчання іноземних мов
№ 2 Пономарьова Ю.А., Шерстюк О.М. Формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності старшокласників у режимі автономної роботи (англійська і французька мови)
№ 3 Шастова І.В. Завдання для навчання учнів шестирічного віку техніки читання англійською мовою за звуковим аналітико-синтетичним методом
№ 4 Кочубей Н.П. Інтерактивне навчання англійського діалогічного мовлення молодших школярів

2011

Автор Найменування
№ 1 Городнича Л.В. Вправи для диференційованого розвитку англомовних аудитивних умінь учнів 4 класів
№ 2 Пономарьова Ю.А., ШерстюкО.М., Бєлих І., Хіміч В., Оксимець Ю. Навчання аудіювання текстів лінгвосоціокультурної спрямованості (англійська і французька мови)
№ 3 Окопна Я.В. Ділова німецька мова для учнів старших класів економічного профілю
№ 4 Черниш В.В. Інтернет-технології у професійній діяльності вчителя: вивчаємо та викладаємо іноземні мови

2010

Автор Найменування
№ 1 Черниш В.В. Teacher Talk: Good Classroom Management In English (An Aid to Professional Conversation: a Guide to the Most Common Classroom English Vocabulary and a Collection of Common Errors)
№ 2 Рекун Н.М. ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ FIRST STEPS IN BUSINESS ENGLISH
№ 3 Паршикова О.О. Комунікативно-ігрові прийоми навчання іноземної мови учнів початкової школи (на матеріалі німецької мови)
№ 4 Руснак Д.А. "VIVE LE SUBJONCTIF!" Навчальний посібник з граматики французької мови

2009

Автор Найменування
№ 1 Керівник авт.колективу О.М.Шерстюк НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ з опорою на ілюстративну наочність (англ.,франц.мови)
№ 2 Черниш В.В. CORRECT ENGLISH USAGE FOR EVERYDAY AND PROFESSIONAL LIFE
№ 3 Gordyeyeva A. Teenagers' Leisure. Part II. Museums
№ 4 Черниш В.В. TEACHING GUIDE TO SOME USEFUL PRACTICAL CLASSROOM ENGLISH PHRASES