Вітаю Вас, Гість

Повернутися

М. І. Пентилюк, О. В. Іващенко.

Українська мова : підручник-комплект - К. : Ленвіт, 2001. - 351 с.

ISBN 966-7043-41-Х

Підручник містить основні відомості з української мови в обсязі програми «Практичний курс української мови» для спеціальностей нефілологічного профілю вищих закладів освіти України. Структура підручника відповідає сучасним вимогам лінгводидактики: матеріал логічно скомпоновано великими завершеними частинами (блоками), вивчення його супроводжується методичними порадами, планом до кожної частини, запитаннями до самоконтролю, системою завдань і вправ. Для старшокласників, абітурієнтів та всіх бажаючих самостійно оволодіти українською мовою. Робота з підручником сприятиме вільному володінню українською мовою у будь-яких сферах спілкування.

Формат 70х100/16


Кол. авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої і Г.С.Бадаянц

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. (на матеріалі англійської мови. Посібник для студентів . — К.: Ленвіт, 2001. — 296 с.

ISBN 966-7043-39-8

У посібнику висвітлені всі розділи програми курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень. У кожному з розділів посібника даються рекомендації щодо підготовки до лекцій і практичних занять, самостійного опрацювання тем. Значна увага приділена контролю і самоконтролю рівня сформова¬ності професійно-методичної компетенції студентів. Посібник містить вимоги і рекомендації до написання курсової, бакалаврської та дипломної робіт. У значному обсязі подані матеріали з педагогічної практики. Наво¬дяться приклади професійно-вибіркових курсів з методики викладання іноземних мов. Розробки практичних занять і тем для самостійного опрацювання включають приклади вправ, фрагментів і планів

Формат 70х100/16


Горошкіна О.М., Колесникова Є.І., Нікітіна А.В.

“Повторюймо українську. 5 клас.” Посібник. – К.: Ленвіт, 2001. – 96с.

ISBN 966-7043-42-8

Пропонований навчальний посібник розроблено відповідно до чинної програми. Матеріал посібника відповідає віковим особливостям п’ятикласників. Для узагальнення й закріплення програмного матеріалу пропонуються оригінальні схеми й таблиці, що орієнтують учнів творчо підходити до повторення. У посібнику реалізовано сучасні підходи до навчання мови: комунікативно-діяльнісний і функціонально-стилістичний. Цікавий ілюстративний матеріал спрямований на формування культури усного й писемного мовлення учнів, поваги до своєї Батьківщини, її культури й літератури. Посібник розвиває навички самостійної творчої роботи з мовним матеріалом, сприяє виникненню в учнів стійкого інтересу до навчання української мови.

Формат 70х100/16


С. Д. Клименченко, О. А. Могила

Диктант з української мови : навч. посіб. - К. : Ленвіт, 2001. - 96 с.

ISBN 966-7043-40-1

Формат 64х80/16