Вітаю Вас, Гість

Кулик Н.Д.

ZU NEVEN UFERN. VERVOLLKOMMEN WIR UNSER DEUTSCH/ ДО НОВИХ БЕРЕГІВ. ВДОСКОНАЛЮЙ СВОЮ НІМЕЦЬКУ МОВУ. Навчальний посібник.- К.: Ленвіт, 2011. – 152 с.

ISBN 978-966-8995-50-7

У навчальному посібнику читання виступає засобом навчання мовного матеріалу, розвитку та вдосконалення усномовленнєвих умінь. Вправи укладено на матеріалі роману Макса Фріша "Ґомо Фабер”.
Частини посібника містять коментар до уривку роману, завдання для перевірки розуміння прочитаного, завдання для розвитку мовної і мовленнєвої компетенції, які передбачають розвиток монологічного і діалогічного мовлення на відпрацьованому граматичному і лексичному матеріалі та тестові завдання.
Для студентів спеціалізованих відділень вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову з рівня А1.

Формат 60х84/16


Свиридюк В.П.

LERNEN WIR SELBSTÄNDIG REFERATE ZU SCHREIBEN: навчальний посібник для самостійного навчання студентів спеціальності «Німецька мова і література». – Київ: Ленвіт, 2011. – 136 с.

ISBN 978-966-8995-46-0

Навчальний посібник з німецької мови призначається для студентів філологічних вищих навчальних закладів, які володіють німецькою мовою на рівні С1 і мають намір навчитися писати вторинні наукові тексти, а також широкого кола бажаючих навчитися працювати з науковими джерелами німецькою мовою.
Метою посібника є навчання написання рефератів німецькою мовою, розширення обсягу культури писемного наукового мовлення. Навчальний посібник містить навчально-методичний матеріал і навчальний модуль для навчання написання реферату, тестові завдання для перевірки знань з теоретичних основ написання реферату як вторинного наукового тексту.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-8558 від 14 вересня 2010 р.)

Формат 60х84/16


Автори Н.Бориско, В. Гутник, M. Климентьєва, Т. Ігнатенко, С. Іваненко, О. Лазаренко, загальна редакція проф. Н. Бориско

"Типова програма з німецької мови для університетів та педагогічних інститутів”(посібник-довідник для тих, хто викладає і вивчає німецьку мову)/Curriculum fur den sprachpraktischen Deutschunterricht an padagogischen Fakultaten der Universitaten und padagogischen Hochschulen. – К.: Ленвіт, 2004. – 256с.

ISBN 966-7043-85-1

Інструментами для укладання програми слугували загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, Європейські мовні портфелі та інші документи. Цілі викладання німецької мови та оволодіння нею впродовж п’ятирічного курсу навчання узгоджено з рівнями, рекомендованими Радою Європи. "Типова програма…” призначена для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з німецької мови.

Формат 70х100/16