Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Ділова англійська мова для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Уклад. Борщовецька В.Д.: Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2010. – 135 с.

ІSBN 978-966-8995-44-6

Посібник містить навчальний матеріал з чотирьох модулів, а саме: Globalisation, Employment, Meetings in Business life, Presentation. Також включені додатки, що містять матеріал для самостійної роботи студентів. Призначається для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, викладачів та фахівців, які працюють у сфері бізнесу.

Формат 60х84/16"Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма". Частина 2 Л.М.Бескровна: Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2010. – 362 с.

ІSBN 978-966-8995-41-5

Книга є доповненням до посібника «A Way from Analytical Reading to Analytical Writing» (2004 рік, «Скарби»). Її головна мета – допомогти студентам у виконанні тих творчих завдань у посібнику, які можуть викликати певні труднощі. До книги включено додаткові тексти за темами посібника й завдання, спрямовані на розвиток навичок критичного читання і вміння компетентно оцінювати текст як в усній, так і у письмовій формі. Додатково пропонуються зразки коментарів, резюме й есе для порівняльного аналізу варіантів підходу до інтерпретації текстів.

Формат 60х84/16Соціально-педагогічна робота з дітьми з неповних сімей/  М.О.Докторович. – К.: Ленвіт, 2010 навчально-методичний посібник – Київ, 2010. – 152 с.

ІSBN 978-966-8995-37-8

Навчально-методичний посібник вміщує повний та систематизований виклад теоретичних принципів і підходів соціально-педагогічної діяльності, які доцільно враховувати при організації соціально-педагогічної роботи з дітьми з неповних сімей. В ньому представлені сучасні базові методи соціально-педагогічної роботи, моделі та напрями роботи з дітьми та підлітками з різних видів неповної сім’ї, враховані професійні вимоги до соціального педагога. Посібник орієнтований на студентів педагогічних закладів, насамперед, тих, які навчаються за спеціальністю «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та «Практична психологія», викладачів, практичних психологів та соціальних педагогів. Також буде в нагоді студентам факультетів соціології, соціальної роботи, а також для держслужбовців, які працюють у сфері надання психологічної та соціальної допомоги населенню.

Формат 60х84/16М.І.Соловей, Є.С.Спіцин, В.В.Кудіна

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст»)  Навчальний посібник – К.: Ленвіт, 2010 – 133 с.

Навчальний посібник з педагогічної практики спрямований на допомогу студентам усіх форм навчання в оволодінні знаннями та уміннями з організації навчально-виховної роботи з учнями різних типів загальноосвітніх навчальних виховних закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій тощо) та проведення науково-педагогічних досліджень. У посібнику визначені мета, завдання та зміст педагогічної практики, детально розкриті завдання та обов'язки студентів-практикантів та керівників практики на всіх її етапах (розділ 1). Подані рекомендації щодо організації навчального процесу в школі та позакласної виховної роботи з учнями (розділи 2, 3). а також проведення науково-досліднішької роботи студентами-практикантами (розділ 4). Представлені вимоги та критерії оцінювання студентів щодо кожного з модулів педагогічної практики (розділ 5), зразки оформлення необхідної документації (розділ 6). Подано список рекомендованої літератури (розділ 7). Подано список рекомендованої літератури (розділ 8).

Формат 60х84/16Кафедра військової підготовки Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського - кузня кадрів по підготовці молоді до захисту Вітчизни [Текст] (нариси в допомогу випускникам шк. у пошуку професії) / П. І. Федотовський, А. М. Бахтін, В. М. Лісовський. - Київ, 2010. – 127 с. : іл.

ІSBN 978-966-8995-34-7

Обкладинка тверда. Формат 60х84/16