Вітаю Вас, Гість

Ситченко А.Л.

Методика навчання української літератури в загальноосвітній школі: навчальний посібник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2011 р. – 300 с.

 ISBN 978-966-8995-60-6

ЗМІСТ

 У посібнику висвітлюються основні напрями, зміст і форми методики навчання української літератури в загальноосвітній школі на нових концептуальних засадах. Напрацювання традиційної методики літератури поєднуються з інноваційними моделями навчання і виховання на уроках та в позакласній і позашкільній роботі. Розкриваються шляхи післядипломної педагогічної освіти, можливості неперервного професійного саморозвитку.
 Для студентів-філологів та аспірантів, учителів-словесників та викладачів вищої школи.

Формат 70х100/16Ситченко А.Л., Огренич Н.М.

Аналіз епічного твору в 5-му класі.- К.: Ленвіт, 2007. - 96 с.

ІSBN 966-8995-04-Х

У посібнику викладена концепція технологізованого аналізу епічного твору, подаються навчальні моделі опрацювання прозових текстів української літератури в 5-му класі.
Розраховано на вчителів загальноосвітніх шкіл, а також студентів-філологів педагогічного напряму освіти.

Формат 60х84/16