Вітаю Вас, Гість

Повернутися

За редакцією М.І.Пентилюк

Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: підруч. для студ. вищ. закл. освіти . - К. : Ленвіт, 2000. - 264 с.

ISBN 966-7043-32-0

Формат 70х100/16


Караман С.О.

Методика навчання української мови в гімназії: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К. : Ленвіт, 2000. - 272 с.

ISBN 966-7043-30-4

Формат 70х100/16


За редакцією Пентилюк М.І.

Ваш репетитор. Перевірте себе (тести). Орфографія. Пунктуація. Культура мовлення. Стилістика - К. : Ленвіт, 2000. - 70 с.

ISBN 966-7043-35-5

Для старшокласників, абітурієнтів.

Формат 60х84/16


Пасічник Е. А.

Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. - К. : Ленвіт , 2000. - 384 с.

ISBN 966-7043-33-9

Формат 70х100/16


Л.Ф. Мірошниченко

Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підручник для студентів вищих закладів освіти. - К. : Ленвіт , 2000. - 240 с.

ISBN 966-7043-31-2

У підручнику зроблена спроба представити обґрунтовану, струнку систему методичної підготовки вчителя світової літератури до творчої діяльності. Розглянуто проблеми особливостей вивчення творів різних жанрів; специфіку вивчення літературно-критичних статей; формування в учнів теоретико-літературних понять; позакласна роботи з літератури та інші.

Формат 70х100/16


Ісаєва О.О.

Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури Посібник для вчителя. – К.: Ленвіт, 2000. – 184 с.

ISBN 966-7043-37-1

У посібнику розглядаються особливості формування читацьких умінь та навичок школярів при вивченні зарубіжної літератури у школі. Висвітлюються сучасні підходи до керівництва читацької діяльності учнів. Пропонується система методів, прийомів, видів та форм навчальної діяльності, спрямована на розвиток сталого інтересу до книги, підвищення рівня читацької культури школярів як на уроках, так і під час позакласної роботи. Посібник містить конкретний матеріал, що стане в пригоді як молодим, так і досвідченим учителям.

Формат 60х84/16