Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Diversity Makes One …: A Reader in American Studies Golovnia A., Shurma S. : Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2011. – 342 с.

ІSBN 978-966-8995-42-2

Читанка містить автентичні тексти з американських веб-сайтів, книг, енциклопедій, тощо, які пропонують погляд самих американців як на власну так і на чужі культури. Книга буде корисною для студентів вищих навчальних закладів, оскільки вона відповідає чинній програмі з предмету "Лінгвокраїнознавство Сполучених Штатів Америки". Книга стане у пригоді тим, хто став на шлях опанування англійської мови через пізнання культурного підгрунтя, оскільки воно є основою професійного знання будь-якої мови. Хрестоматія може бути використана під час аудиторних занять і при самопідготовці.

Формат 60х84/16Післятравматичні гематоми м’яких тканин нижніх кінцівок (діагностика, лікування і профілактика ускладнень) Монографія. – Київ: Ленвіт, 2011. – 104 с.

ІSBN 978-966-8995-48-4

В монографії розглядаються питання етіопатогенезу забою з утворенням гематом, принципи діагностики, патогенетично обумовленого консервативного та хірургічного лікування в залежності від тяжкості травми, діагностичних критеріїв і часу, що пройшов від моменту травми. Розроблений діагностично-лікувальний алгоритм та система відновного лікування та реабілітації хворих.
Призначена для травматологів, хірургів, слухачів Української військово-медичної академії та студентів вищих медичних навчальних закладів.

Формат 60х84/16Должикова Т.І., Терновська Т.П.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2011. - 132 с.

ІSBN 978-966-8995-51-4

У посібнику викладені основні теоретичні положення лінгвістичного вивчення художнього тексту, описана методика його аналізу. Система контрольних запитань і завдань, докладний список навчальної, методичної літератури, схеми повного лінгвістичного аналізу художніх текстів та зразки їх виконання допоможуть студентам в опануванні курсу.
Для студентів-філологів денної та заочної форм навчання, магістрантів, учителів-словесників, а також учнів спецкласів.

Формат 60х84/16Должикова Т.І., Мілєва І.В., Нікітіна А.В.

Практикум з лінгвістики тексту Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2011. - 142 с.

ІSBN 978-966-8995-52-1

У посібнику розглянуто основні питання лінгвістики тексту з урахуванням сучасного стану науки про текст. Особливу увагу звернено на типологізацію текстів, їх семантичну і структурну характеристику.
Навчально-методичний посібник призначений для студентів і викладачів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями лінгвістики тексту.

Формат 60х84/16Пентилюк М.І.

Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики. Збірник статей. – Київ: Ленвіт, 2011. - 256 с.

ІSBN 978-966-8995-53-8

У збірнику автор пропонує добірку наукових статей, присвячених актуальним проблемам сучасної української лінгводидактики, напрямам, принципам i методам навчання української мови у вищих i середніх освітніх закладах. Статті друкувалися в останнє десятиліття на сторінках часописів «Дивослово», «Українська мова i література в школі» та збірниках наукових праць Херсонського, Миколаївського, Луганського, Черкаського, Глухівського та Бердянського університетів.
Книга буде корисна викладачам педагогічних університетів, учителям середніх шкіл i студентам.

Формат 60х84/16H. Boretska, A. Gordyeva

The Category of Mood. Let's Practise Посібник. – Київ: Ленвіт, 2011. - 135 с.

ІSBN 978-966-8995-58-3

У посібнику висвітлюються основні положення утворення та вживання різних способів англійського дієслова. Теоретичний матеріал супроводжується вправами, до найскладніших вправ пропонуються зразки виконання.Посібник призначений для студентів-філологів. Окремі параграфи можуть використовуватися викладачами немовних вузів, учителями старших класів загальноосвітніх шкіл, а також студентами під час педагогічної практики.

Формат 60х84/16Кулик Н.Д.

ZU NEVEN UFERN. VERVOLLKOMMEN WIR UNSER DEUTSCH/ ДО НОВИХ БЕРЕГІВ. ВДОСКОНАЛЮЙ СВОЮ НІМЕЦЬКУ МОВУ. Навчальний посібник.- К.: Ленвіт, 2011. – 152 с.

ISBN 978-966-8995-50-7

У навчальному посібнику читання виступає засобом навчання мовного матеріалу, розвитку та вдосконалення усномовленнєвих умінь. Вправи укладено на матеріалі роману Макса Фріша "Ґомо Фабер”.
Частини посібника містять коментар до уривку роману, завдання для перевірки розуміння прочитаного, завдання для розвитку мовної і мовленнєвої компетенції, які передбачають розвиток монологічного і діалогічного мовлення на відпрацьованому граматичному і лексичному матеріалі та тестові завдання.
Для студентів спеціалізованих відділень вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову з рівня А1.

Формат 60х84/16


Свиридюк В.П.

LERNEN WIR SELBSTÄNDIG REFERATE ZU SCHREIBEN: навчальний посібник для самостійного навчання студентів спеціальності «Німецька мова і література». – Київ: Ленвіт, 2011. – 136 с.

ISBN 978-966-8995-46-0

Навчальний посібник з німецької мови призначається для студентів філологічних вищих навчальних закладів, які володіють німецькою мовою на рівні С1 і мають намір навчитися писати вторинні наукові тексти, а також широкого кола бажаючих навчитися працювати з науковими джерелами німецькою мовою.
Метою посібника є навчання написання рефератів німецькою мовою, розширення обсягу культури писемного наукового мовлення. Навчальний посібник містить навчально-методичний матеріал і навчальний модуль для навчання написання реферату, тестові завдання для перевірки знань з теоретичних основ написання реферату як вторинного наукового тексту.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-8558 від 14 вересня 2010 р.)

Формат 60х84/16