Вітаю Вас, Гість

Максімов С.Є.

Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання (+2 компакт-диски): Навчальний посібник. Видання друге, виправлене та доповнене.– К.: Ленвіт, 2007. – 416 с.

ISBN 978-966-8995-36-1

ЗМІСТ

Посібник призначений для студентів, які вивчають курс «Усний двосторонній переклад».Мета посібника – надати майбутнім перекладачам-філологам необхідні для їх роботи теоретичні та практичні знання у галузі послідовного та синхронного перекладу (тлумачення) з англійської мови на українську та з української – на англійську.
До книжки додаються два компакт-диски: перший (CD, формат МР-3) містить фонограми текстів українською та англійською мовами, що призначені для відпрацювання навичок та вмінь усного послідовного та синхронного перекладу, на другому (dvd, формат МР-3) міститься відео та звуковий запис всіх текстів, включених до першого диску тексту посібника.

Формат 60х84/16


Максімов С.Є.

Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету перекладачів. – К.: Ленвіт, 2012. – 206 с.

ISBN 978-966-8995-62-0

Мета посібника – надати майбутнім перекладачам-практикам необхідні теоретичні та практичні знання у галузі сучасних методик аналізу дискурсу та письмового тексту задля виявлення у тексті змістового центру, ключових слів, лексико-семантичних зв’язків між словами, що забезпечують когезію тексту, ознайомити студентів з методами швидкого реферування тексту. Посібник також знайомить студентів з основами стилістичного, комунікативно-прагматичного та гендерного аналізу тексту, висвітлює принципи практичного застосування основних перекладацьких трансформацій, що є основою здійснення достовірного еквівалентного перекладу.

Формат 60х84/16


Польова Е.В., Уваренко Т.П.

Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Частина І. ГАЛУЗЕВИЙ ПЕРЕКЛАД (МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, ЕКОНОМІКА). Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2011. – 192 с.

ISBN 978-966-8995-43-9

ЗМІСТ

Наклад закінчився

Формат 60х84/16


Польова Е.В., Уваренко Т.П.

Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Частина IІ. ГАЛУЗЕВИЙ ПЕРЕКЛАД (НАУКА, МЕДИЦИНА). Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2012. – 189 с.

ISBN 978-966-8995-49-1

Навчальний посібник «Практичний курс перекладу. Галузевий переклад» призначений для студентів п’ятого курсу факультетів перекладачів та для студентів факультетів заочного та вечірнього навчання, які вивчають третій розділ інтегрованого курсу практичного перекладу (Галузевий переклад. Українська та англійська мови) та готуються до складання державних іспитів з теорії та практики перекладу.

Формат 60х84/16