Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Основи соціалізації особистості: навч.посіб. / Любарська О.М. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Ленвіт,2012. — 238 с.

ІSBN 978-966-8995-69-9

Посібник вміщує повний та систематизований виклад теоретичних принципів і підходів до проблеми соціалізації особистості. Представлено сучасні теорії соціалізації, моделі та напрями роботи соціального педагога з соціалізації дітей та молоді з урахуванням професійних вимог та етичного кодексу соціального педагога/ соціального працівника.
Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів та фахівців,які працюють у соціально-педагогічній сфері.


Обкладинка тверда. Формат 60х84/16


Система виховної роботи в дитячих будинках та інтернатних установах. Навчальний посібник. /Докторович М.О.— 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Ленвіт, 2012. — 174 с.

ІSBN 978-966-8995-63-7

Даний посібник включає в себе теоретичні аспекти психології сирітства, материнської депривації і психосоціального становлення особистості поза сім’єю та практичні напрями роботи соціального педагога в інтернатних установах.
Посібник орієнтований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Психологія», також буде в нагоді викладачам, аспірантам та практичним соціальним педагогам і психологам.

Література(Документ WORD)


Формат 60х84/16


Баран О.І.

Математичне асорті – К.: Ленвіт, 2012. – 296 с.

ISBN 978-966-8995-64-4

Книга спрямована на активізацію пізнавальної діяльності учнів і студентів, які вивчають математику, на поглиблення здобутих в межах шкільної програми знань і підвищення зацікавленості предметом, розширення загальної культури і світогляду. Розділи книги складаються з мініатюр переважно розважального характеру. Математичні розваги, математичні кросворди і чайнворди, афоризми будуть цікаві всім читачам і стануть у нагоді вчителям-практикам як при організації навчального процесу, так і в позакласній роботі: при проведенні засідань математичних гуртків і розробці завдань для вікторин, при створені сценаріїв математичних вечорів, КВВ тощо.
Матеріали книги розраховані на увагу учнів, студентів, вчителів і справжніх любителів математики.

Обкладинка тверда. Формат 60х84/16


Колодько Т.М.

Сучасні технології формування соціокультурної компетенції студентів вищих навчальних закладів:[монографія] – К.: Ленвіт, 2012. – 213 с.

ISBN 978-966-8995-54-5


Формат 60х84/16


Колектив авторів: Бігич О.Б., Борецька Г.Е., Ніколаєва С.Ю., Пономарьова Ю.А., Писанко М.Л.

Готуймося до ЄВРО - 2012: спілкуймося англійською! навч.посібник – К.: Ленвіт, 2012. – 157 с.

ISBN 978-966-8995-55-2


Формат 60х84/16


Богатиренко В.А., Михалюк С.О., Войтенко О.Ю.

НЕОРГАНІЧНИЙ СИНТЕЗ: навчально-методичний комплекс . - К.: Ленвіт, 2012. – 384с.

ISBN 978-966-8995-71-2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Посібник призначений для лабораторного практикуму з синтезу неорганічних речовин і спрямований на інтеграцію базових знань з хімічних дисциплін неорганічного циклу, оволодіння прийомами самостійної роботи для підготовки і здійснення конкретного синтезу та аналізу його результатів як науково-експериментального дослідження. Включає теоретичні основи методів добування неорганічних речовин шляхом реакцій синтезу у розчинах та реакцій, що відбуваються на межі розподілу фаз. Окремо винесені питання щодо особливостей синтезу речовин електрохімічним методом.
З метою організації активної творчої самостійної роботи студентів хімічних та біологічних спеціальностей у посібник введено методичні рекомендації для підготовки до лабораторних робіт, контрольні питання, задачі та перелік питань до заліку.
Довідник призначений для студентів педагогічних університетів за напрямом підготовки «Хімія», «Біологія» і може бути корисним для викладачів хімії ВНЗ і вчителів хімії ЗНЗ.

Обкладинка тверда. Формат 60х84/16


Квасова О.Г.

Going for Degree. Professional English for Students of Linguisticsнавч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. - Київ : Ленвіт, 2012. - 167 c.

ISBN 978-966-8995-68-2

Посібник для студентів, що навчаються за мовними спеціальностями у класичному або педагогічному університеті і по завершенні курсу навчання отримують кваліфікацію викладача іноземної мови та кваліфікацію магістра. Він відповдає вимогам, що висуваються до рівня володіння іноземною мовою С1-С2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Посібник може бути використаний в аудиторній і самостійній роботі. Передбачене використання матеріалів мережі Інтернет. Може бути корисний аспірантам, здобувачам наукового ступеня і викладачам англійської мови.

Формат 60х84/16


Свиридюк В.П.

Вчимося читати німецькою мовою: Навч. посібник з німецької мови для студентів 1 курсу (нім. мовою). - К.: Ленвіт, 2012. - 124с.

ISBN 978-966-8995-61-3

Навчальний посібник з німецької мови призначається для студентів 1 курсу філологічних вищих навчальних закладів, які мають намір навчитися читати та розвивати мовленнєві навички німецькою мовою.
Метою посібника є навчання читання німецькою мовою. Навчальний посібник містить тексти для читання та вправи до них.

Формат 60х84/16Багатомовна Європа: тенденції у політиці і практиці мультилінгвізму в Європі. - К.: Ленвіт, 2012. - 168с.

ISBN 978-966-8995-72-9

Ця публікація є результатом дослідження, проведеного в рамках проекту "Багатомовна Європа", що виконується Британською Радою в партнерстві з провідними європейськими агенціями, залученими до теми багатомовності. У 25 країнах і регіонах Європи було досліджено використання державних, іноземних, регіональних мов/мов меншин, а також мов іммігрантів. Перевагою цього дослідження є охоплення різних галузей суспільства: аналізу вались мовна політика і практика на всіх рівнях освіти, в засобах масової інформації, у державних службах та громадських місцях і в бізнесі. Метою проекту було не лише дослідити розмаїття використовуваних мов, а й співставити мовну практику у відповідних галузях суспільного життя з європейськими стандартами та продемонструвати успішний досвід у сфері багатомовності.

Формат 100х70/8Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні. Посібник - К.: Ленвіт, 2012. - 64 .

ISBN 978-966-8995-70-5

Посібник орієнтовано на представників місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, а також на неурядові організації, місцеві громади, органи самоорганізації населення та громадських активістів. Цей посібник є результатом проекту «Громадянин і держава: розвиток партнерства для ефективного урядування в Україні», що фінансувався Європейським Союзом. В ньому викладено законодавчі основи співпраці місцевих органів влади з громадськістю, її рівні і механізми, що можуть використовуватись. Крім традиційних методів залучення громадян до процесу урядування, в посібнику також розглядаються новітні форми організації залучення громадськості.

Формат 100х70/8