Вітаю Вас, Гість

Навчання англійської мови у вищих навчальних закладахСеліванова О.І., Ровицька А.Р., Кириченко Т.Г.

ENGLISH THROUGH CULTURES. Посібник з дисципліни „Лінгвокраїнознавство” для студентів IV курсу факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання, студентів післядипломної освіти - К.: Ленвіт, 2013. - 480 с.

ISBN 978-966-8995-80-4

Матеріал посібника підібрано таким чином, щоб глибше пізнати культуру та психологію носіїв англійської мови через різні аспекти способу життя та мислення, щоденну та святкову культуру, молодіжну субкультуру, вербальну і невербальну поведінку. Посібник містить основні лінгвістичні поняття міжкультурної комунікації, а також певним чином підібрані, градуйовані за складністю вправи лінгвокраїнознавчого характеру.
У текстах, що складають ілюстративний матеріал посібника, було збережено орфографію (британський та американський варіанти) оригіналів.
Посібник призначений студентам, аспірантам, викладачам ВНЗ.

Формат 60х84/16


Квасова О.Г.

Going for Degree. Professional English for Students of Linguisticsнавч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. - Київ : Ленвіт, 2012. - 167 c.

ISBN 978-966-8995-68-2

Посібник для студентів, що навчаються за мовними спеціальностями у класичному або педагогічному університеті і по завершенні курсу навчання отримують кваліфікацію викладача іноземної мови та кваліфікацію магістра. Він відповдає вимогам, що висуваються до рівня володіння іноземною мовою С1-С2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Посібник може бути використаний в аудиторній і самостійній роботі. Передбачене використання матеріалів мережі Інтернет. Може бути корисний аспірантам, здобувачам наукового ступеня і викладачам англійської мови.

Формат 60х84/16


Ділова англійська мова для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Уклад. Борщовецька В.Д.: Навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2010. – 135 с.

ІSBN 978-966-8995-44-6

Посібник містить навчальний матеріал з чотирьох модулів, а саме: Globalisation, Employment, Meetings in Business life, Presentation. Також включені додатки, що містять матеріал для самостійної роботи студентів. Призначається для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, викладачів та фахівців, які працюють у сфері бізнесу.

Формат 60х84/16


Anna Chesnokova

DOTTING THE I’S: PUNCTUATION AND MECHANICS
Пунктуація і техніка письма (для студентів старших курсів) / Укл.: Г.В. Чеснокова. – К.: Ленвіт, 2009. – 102 с.

ISBN 978-966-8995-35-4

ЗМІСТ

Посібник включає основні правила та різноманітні завдання для отримання студентами навичок вірного вжитку розділових знаків та інших графічних способів змістовного членування висловлювань в англійській мові.
Для студентів старших курсів.

Формат 60х84/16


Тарнопольський О.Б. та Авсюкевич Ю.С.

УСПІШНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Посібник для навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей – К.: Ленвіт, 2007. – 139 с.

ІSBN 978-966-8995-15-6

ЗМІСТ

Посібник призначений для навчання студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ділових презентацій англійською мовою. Він орієнтований на студентів просунутого рівня володіння мовою, що вивчається (не нижче рівня В2 за Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти), тобто може використовуватися на других-третіх курсах у вищих навчальних закладах та на факультетах економічного профілю. Посібник включає теоретичні матеріали для самостійного опрацювання студентами (Theoretical overviews), практичні завдання для аудиторної роботи (In-class activities), практичні завдання для самостійної позааудиторної роботи (Workbook), додатки (Appendices) – допоміжний матеріал для самостійної роботи студентів – та аудіо матеріали-зразки презентацій.

Формат 70х100/16


Студенець Г.І.

Англійський артикль в комунікативних моделях.Посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – 108с.

ІSBN 966-7043-95-9

ЗМІСТ

Посібник „Англійський артикль в комунікативних моделях" побудований на принципі подачі не стільки правил, скільки мовних зразків, вірніше узагальнених моделей тих речень, в яких артикль вживається. Такий підхід забезпечує мінімальний контекстуальний фон для іменника з артиклем.

Формат 60х84/16