Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Британська Рада в Україні

Керівник проекту: В.О. Іваніщева

Шкільний учитель нового покоління. Допроектне базове дослідження (березень 2013 – березень 2014). – К.: Ленвіт, 2014. – 60 с.

ISBN 978-966-8995-96-5

Цей звіт представляє результати допроектного дослідження та пропонує рекомендації щодо подальшої реалізації проекту «Шкільний учитель нового покоління», започаткованого Міністерством освіти і науки України та Британською Радою в Україні. Проект має на меті оновлення змісту та підходів до мовної й методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у вищих навчальних закладах країни.
Розрахований на широке коло освітян, у першу чергу на керівників і викладачів вищих навчальних закладів.

Формат 100х70/8Аззоліні Лариса Степанівна
Амеліна Світлана Миколаївна
Гаманюк Віта Анатоліївна
Жданова Наталія Сергіївна

Рамкова програма з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних закладів України. – К. : Ленвіт, 2014. – 136 с.

ISBN 966-7043-94-0

Пропонована Рамкова Програма є принципово новим вихідним нормативним документом, на основі якого у вищих навчальних закладах України розробляються навчальні програми з німецької мови для конкретного напряму підготовки чи спеціальності. Робочими орієнтирами програми слугували “Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання” та “Державний стандарт базової і повної середньої освіти” (2011 р.) і Закон України „Про вищу освіту” (2014 р.). Дана РП є продовженням європейського проекту.
Рамкова Програма призначена для викладачів німецької мови, студентів, авторів навчальних і робочих програм ВНЗ, а також для авторів підручників, науковців та керівників навчальних закладів.

Формат 100х70/8Конвенція про права інвалідів. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН - 40с.

Публікація видання здійснена Національною Асамблеєю інвалідів України за рахунок коштів Британської Ради в Україні в рамках проекту "Інклюзивні рішення для рівноправного та відповідального суспільства"

Тексти Конвенції та документів даного видання автентичні англійською, арабською, іспанською, китайською, російською, французькою мовами та доступні на офіційному сайті OOН www. un. org/disabilities

Українська версія Конвенції доступна на сайті Представництва ООН в Україні www.un.org.ua та на офіційному сайті Верховної Ради України www. zakon1. rada. gov.ua

Формат 100х70/8Лісовський А. М., Халін В. В., Усатий А. В.

Практикум з методики викладання світової літератури: навчально-методичний посібник. — – Київ: Ленвіт, 2014. – 131 c.

SBN 978-966-8995-94-1

У посібнику вміщено теми та завдання для практичних і лабораторних занять та самостійної роботи з найважливіших проблем методики викладання світової літератури, які покликані розвивати методичне мислення, творчий педагогічний потенціал студента-філолога.

Формат 60х84/16

Свиридюк В.П.

Deutsch Lernen wir Lesen. Вчимося читати німецькою мовою навч. посіб. з німецької мови для студентів 1 курсу (нім. мовою). — К. : Ленвіт, 2014. – 178 с.

ISBN 978-966-8995-61-3

Навчальний посібник з німецької мови призначається для студентів 1 курсу філологічних вищих навчальних закладів, які мають намір навчитися читати та розвивати мовленнєві навички німецькою мовою. Метою посібника є навчання читання німецькою мовою. Навчальний посібник містить тексти для читання та вправи до них.

Формат 60х84/16

Свиридюк В.П.

Willkommen im Grammatikland. Ласкаво просимо у країну граматики навч. посіб. з німецької мови для студентів 1 курсу (нім. мовою). — К. : Ленвіт, 2014. – 288 с.

ISBN 978-966-8995-67-5

Навчальний посібник з німецької граматики призначений для студентів-філологів 1 курсу вищих навчальних закладів, які мають намір оволодіти німецькою мовою. Метою посібника є сформувати та удосконалити навички і вміння використання німецької мови. Він містить тексти та вправи для оволодіння іншомовним спілкуванням.

Формат 60х84/16

Долина А.В.

Sound English: Мультимедійний комп’ютерний курс для самостійної роботи студентів над удосконаленням фонетичної компетентності. – К. : Ленвіт, 2014. – 90 с.

ISBN 978-966-8995-95-8

Мультимедійний комп’ютерний курс “Sound English” призначений для студентів факультетів іноземних мов, які володіють англійською мовою на високому рівні і прагнуть самостійно удосконалити свою вимову.
“Sound English” створено на матеріалі автентичних відеофонограм з використанням автоматизованих тестових завдань, функції звукозапису, комунікативних вправ та завдань на рефлексію, які дозволяють удосконалити не лише фонетичну, але й лексичну і граматичну компетентності, а також мовленнєві компетентності в аудіюванні та говорінні, високий рівень розвитку яких і є однією з кінцевих практичних цілей навчання в університеті.

Формат 60х84/16


Свиридюк В.П.

Deutsch. Andere Länder, andere Sitten: навч. посіб. з німецької мови для студентів 2 курсу (нім. мовою). — 2-е вид. переробл. і доповн. – К. : Ленвіт, 2014. – 139 с.

ISBN 978-966-8995-74-3

Навчальний посібник з німецької мови призначений для студентів-філологів 2 курсу вищих навчальних закладів, які мають намір оволодіти німецькою мовою. Метою посібника є навчання читання німецькою мовою. Він містить тексти з країнознавчої тематики для читання та вправи до них.

Формат 60х84/16

Свиридюк В.П.

Deutsch Vom Lesen zum Sprechen: навч. посіб. з німецької мови для студентів 2 курсу (нім. мовою). — 2-е вид. переробл. і доповн. – К. : Ленвіт, 2014. – 138 с.

ISBN 978-966-8995-67-5

Навчальний посібник з німецької мови призначений для студентів- філологів 2 курсу вищих мовних навчальних закладів, які мають намір оволодіти німецькою мовою. Метою посібника є навчання стратегіям читання німецькою мовою. Він містить тексти та комплекс вправ для розвитку навичок і вмінь читання та говоріння.

Формат 60х84/16

Свиридюк В.П.

Deutsche Grammatik mit Spaß. Збірник вправ з німецької мови для студентів 2 курсу (нім. мовою). – 2е вид. переробл. і доповн. – К.: Ленвіт, 2014. – 194 с.

ISBN 978-966-8995-84-2

Збірник вправ з німецької граматики призначений для студентів філологів 2 курсу вищих навчальних закладів, які мають намір оволодіти німецькою мовою. Метою посібника є сформувати та удосконалити навички і вміння використання німецької мови. Він містить тексти та вправи для оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю.

Формат 60х84/16


Укл.: Соловей М. І., Кудіна В. В., Демчук В. С., Майєр Н. В., Спіцин Є. С.

Професійно-практична підготовка майбутніх викладачів вищої школи: педагогічна практика, науково-асистентська практика – [Вид. 4е, доп.]. – К. : Ленвіт, 2014. – 171 с.

ISBN 978-966-8995-91-0

Навчально-методичний посібник з педагогічної і науково-асистентської практики спрямований на допомогу магістрантам у питаннях планування, проведення та підведення підсумків практики.
У посібнику визначено мету, головні завдання і зміст педагогічної та науковоасистентської практики, розкрито права і обов’язки магістрантів практикантів і керівників практики. Подано рекомендації щодо організації навчальної, виховної і науководослідницької роботи практикантів. Представлено критерії оцінювання студентів за підсумками практики, зразки оформлення звітної документації.

Формат 60х84/16


Бистров Я.В.

Interpreting English Fiction : Theory and Practice : навч. посіб. – К. : Ленвіт, 2014. – 216 с.

ISBN 978-966-8995-90-3

Навчальний посібник узагальнює і систематизує літературно-критичні традиції та сучасні підходи до вивчення художньої прози, типи авторського викладу, типологію персонажів та методи характеризації, стилістичні прийоми і виражальні засоби для створення образності літературного тексту. Теоретичний та дослідницький блоки викладу матеріалу вміщують завдання для перевірки ступеня засвоєння теоретичних знань і вироблення практичних умінь аналізувати англомовний художній текст.
Посібник призначено для студентів старших курсів спеціальності “Мова та література (англійська)” факультетів іноземних мов університетів, а також для викладачів, учителів, перекладачів, літературознавців.

Формат 60х84/16


Зайцева І.В.

Solving Problems through Discussion: навч. посіб. – К. : Ленвіт, 2014. – 192 с.

ISBN 978-966-8995-93-4

Посібник є комплексом навчально-методичних матеріалів для навчання студентів I курсу факультетів іноземних мов ведення дискусії шляхом вирішення проблемних ситуацій на матеріалах інформаційно-пізнавальних статей з англомовних журналів для молоді і газет, а також сюжетів сучасних телепередач. Він може використовуватися як додаток до основного підручника.
Посібник доповнюється диском з відеосюжетами британських й американських телепередач, а також текстами для аудіювання. Може бути використаний учнями старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, вчителями та викладачами англійської мови, а також тими, хто вивчає англійську мову.

Формат 60х84/16