Вітаю Вас, Гість

Повернутися

Колектив авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид.2-е, випр.і перероб. - К.:Ленвіт, 2002.- 328с.

ISBN 966-7043-45-2

У підручнику представлені всі розділи програми курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень. У кожному з розділів підручника дається короткий аналіз понять і визначень методичних категорій, описується сучасний стан вивчення проблеми. Зміст підручника, орієнтований на розкриття методичних основ формування в учнів навичок і вмінь практичного володіння іншомовним мовленням, враховує також загальноосвітні, виховні та розвиваючі цілі вивчення іноземних мов. Приклади наводяться англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.

ЗМІСТ

Допущено Міністерством освіти і науки України.

Формат 70х100/16


Кол. авторів під керівництвом Ніколаєвої С.Ю.

Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Посібник для студентів - К.: Ленвіт, 2002. - 356 с.

ISBN 966-7043-46-0

У посібнику подаються контрольні завдання з методики викладання англійської, німецької, французької та іспанської мов. Комплексні контрольні завдання спрямовані на визначення рівня володіння студентами основними методичними вміннями, необхідними для успішного навчання іноземної мови учнів середніх навчальних закладах. Контрольні завдання з теми “Планування навчального процесу” дозволяють перевірити вміння студентів планувати різні типи уроків у початковій, основній та старшій школі. Завдання передбачають використання як базових, так і альтернативних підручників з іноземних мов. Наведені зразки виконання контрольних завдань і приклади тестових завдань забезпечують можливість використовувати посібник у самостійній роботі.

Формат 70х100/16


Колект. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої, С.В.Гапонової

Курсова робота з методики викладання іноземних мов: Посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2002. – 96 с.

ISBN 966-7043-59-2

У посібнику розкриваються логіка, методологія та послідовність написання і захисту курсової чи бакалаврської роботи з методики викладання іноземної мови. Висвітлено основні етапи наукового пошуку, рекомендовано сучасну тематику і конкретні теми робіт. Багато уваги приділено опису термінологічного апарату наукового дослідження, структури, оформлення та захисту роботи. Посібник розраховано на студентів мовних спеціальностей, викладачів, вчителів, науковців.

Формат 70х100/16


Антонова Л., Беркун Л., Борова Т.

In-Service Development Curriculum and Course for English Language Teachers: посібник. – К.: Ленвіт, 2002. – 86с.

ISBN 966-7043-47-9

By the end of the course, you
will have become more aware of:
different approaches in English Language Teaching (ELT),
the nature of communication,
the role and functions of language and their implications for teaching
and will be able to:
demonstrate your understanding of the principles of Communicative Language Teaching (CLT) through lesson-planning, (micro-teaching) and the selection, adaptation and design of tasks;
use English confidently and appropriately for social interaction and classroom management;
understand and use appropriate terminology to describe the theory and practice of ELT;
establish and apply appropriate criteria for the evaluation and selection of materials;
exploit, adapt and create materials for different purposes and contexts;
use appropriate techniques to evaluate and assess learner performance;
self-evaluate through critical reflection, observation and analysis, and continue this process after the course;
work co-operatively and share experiences with your colleagues both during and after the course.

Формат 70х100/16


За редакцією Волошиної Н.Й.

Наукові основи методики літератури Навчально-методичний посібник. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.

ISBN 966-7043-44-4

У посібнику розкривається ряд актуальних питань, згрупованих послідовно і взаємозв'язаних в основних циклах: методика літератури як наука; література як шкільний предмет; методи, форми і засоби вивчення лі¬тератури; виховне спрямування предмета; учитель літератури; учень і література, письменник і література в школі; підручники і посібники з літератури, навчальні кабінет з літератури і шкільна бібліотека. Додаються практичні рекомендації вчителям, викладачам, методистам, накреслюються перспективні лінії дальшого розвитку наукових основ методики літератури.
Посібник адресований учителям сучасної школи, методистам літератури, студентам педагогічних навчальних закладів. Він має за мету надати вчителям української літератури загальноосвітніх шкіл і навчальних закладів нового типу науково-методичну допомогу. Може бути творчо використаний у теоретичній і практичній підготовці студентів філологічних факультетів педагогічних вищих закладів освіти (ВЗО) до роботи в школі та безпосередньої участі у дальшому розвитку і зміцненні основ методики літератури.

Формат 70х100/16


Мельник А.Й.

Зарубіжна література. 5 клас. Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року посіб. для вчителя. – К.: Ленвіт, 2002. – 128 с.

ISBN 966-7043-49-5

Формат 60х84/16


Ісаєва О.О.

Зарубіжна література. 6 клас. Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року посіб. для вчителя. – К.: Ленвіт, 2002. – 111 с.

ISBN 966-7043-50-9

Формат 60х84/16


Клименко Ж.В.

Зарубіжна література. 7 клас. Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року посіб. для вчителя. – К.: Ленвіт, 2002. – 128 с.

ISBN 966-7043-51-7

Формат 60х84/16


Дишлюк Ю.М.

Зарубіжна література. 8 клас. Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року посіб. для вчителя. – К.: Ленвіт, 2002. – 144 с.

ISBN 966-7043-52-5

Формат 60х84/16


Куцевол О.М.

Зарубіжна література. 9 клас. Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року посіб. для вчителя. – К.: Ленвіт, 2002. – 144 с.

ISBN 966-7043-53-3

Формат 60х84/16


Полина Асоянц

Под знаком любви. Стихи. – К.: Ленвіт, 2002. – 64 с.

ISBN 966-7043-54-1

Новую книгу Полины Асоянц составили стихи разных лет. Большинство из них написаны в последние годы и еще не издавались. В этих стихах - осмысление опыта жизни наряду с лирическими, интимными настроениями.

Формат 60х84/32