Вітаю Вас, Гість

Пентилюк М. І., Іващенко О.В.

Українська мова. Підручник-комлект. – К.: Ленвіт, 2013. – 414с.

ISBN 978-966-8995-65-1

У новому виданні до розділів додано тестові завдання, внесено заміни і зміни у текстах вправ. Скорочено тексти диктантів і переказів та зроблено заміни. Підручник містить основні відомості з української мови в обсязі програми «Практичний курс української мови» для спеціальностей нефілологічного профілю вищих закладів освіти України. Структура підручника відповідає сучасним вимогам лінгводидактики: матеріал логічно скомпоновано великими завершеними частинами (блоками), вивчення його супроводжується методичними порадами, планом до кожної частини, запитаннями до самоконтролю, системою завдань і вправ. Для старшокласників, абітурієнтів та всіх бажаючих самостійно оволодіти українською мовою. Робота з підручником сприятиме вільному володінню українською мовою у будь-яких сферах спілкування.

Обкладинка тверда. Формат 70х100/16


Дороз В.Ф.

Українська мова в діалозі культур. Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2010. – 320с.


ISBN 978-966-8995-38-5

ЗМІСТ


Посібник укладено за авторською програмою факультативного курсу «Українська мова в діалозі культур». У ньому реалізовано крос-культурний підхід до навчання державної мови, тобто навчання української мови та культури у взаємодії і взаємовпливі з іншими мовами та культурами, вироблення не тільки мовної, але й крос-культурної комунікативної компетентності білінгвальної особистості. Навчальний посібник призначено для проведення факультативних занять з учнями, які завершують вивчення систематичного курсу української мови в основній школі, а також для старшокласників, які узагальнюють і поглиблюють свої знання з мови у профільних філологічних і гуманітарних класах.Для вчителів-словесників, старшокласників, студентів педагогічних навчальних закладів.

Формат 70х100/16


Галєтова А.Г., Гайдаєнко І.В., Горошкіна О.М., Паламарчук О.С., Пентилюк М.І.

Українська мова: Підручник для учнів старших класів середніх навчальних закладів нефілологічного профілю та абітурієнтів - К.: Ленвіт, 2003. — 272 с.
ISBN 966-7043-72-X


ЗМІСТ

У підручнику подається систематичний курс української мови, який забезпечить поглиблення знань, умінь і навичок учнів середніх навчальних закладів нефілологічного профілю. Основою підручника є комунікативний підхід до навчання мови, що відбито у системі вправ і завдань. Підручник побудований з опорою на російську мову і забезпечить засвоєння української мови російськомовним учням.
Підручник розрахований на учнів старших класів загальноосвітніх середніх шкіл, коледжів, ліцеїв, гімназій нефілологічного профілю та профтехучилищ.

Формат 70х100/16