Вітаю Вас, Гість

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ІНОЗЕМНІ МОВИ"

http://www.inozemnimovu.org

Актуальні проблеми сучасної методики викладання іноземних мов у різних типах середніх та вищих навчальних закладів.

Виходить 4 рази на рік українською, російською, англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.

Заснований у 1994 році; виходить 4 рази на рік 

Реєстраційне свідоцтво № 7259 серія КВ от 05.05.2003 р.

Журнал перереєстровано ВАК України як фахове видання
з педагогічних наук № 12 2010р., с.7

Передплатний індекс в каталозі "Укрпошти" – 74235