Вітаю Вас, Гість

СПІВПРАЦЯ З АВТОРАМИ

«Видавництво «Ленвіт» здійснює повний цикл робіт по виготовленню книг, книжкових серій, каталогів та журналів. Ми створимо книгу з нуля «під ключ» або виконаємо для Вас окремі етапи - консультації по утриманню та/або оформлення майбутньої книги, підбір оптимального формату, коректуру і редагування готового рукопису, виготовлення макету книги та обкладинки, присвоєння номера ISBN, УДК, ББК; розсил обов'язкових примірників, якісний поліграфічний друк тощо. Видавництво пропонує зберігання накладу.

Підготовка тексту та ілюстративного матеріалу

Зазвичай ми отримуємо від авторів вже набраний вихідний матеріал на дискетах, CD або по електронній пошті, рідко - на папері. Він може включати таблиці, графіки, схеми, формули. Часто виникає необхідність відсканувати фотографії, малюнки, текст. Ми знаємо, як зробити це грамотно, щоб якісно видати книгу, тому професійно готуємо до друку будь-який текст та ілюстративний матеріал.

Коректура та редагування

Коректура - виправлення як граматичних, так і технічних помилок, допущених при наборі тексту, і особливо, при його скануванні. Друга коректура зазвичай необхідна після створення попереднього макета: перевіряються помилки орфографії та переносів, кожна сторінка перевіряється на однаковість заголовків, довжини текстової смуги, елементів оформлення і т.д.

Редагування усуває різного роду суперечності та неузгодженості у тексті.

Розробка оригінал-макету видання

В цей етап входять дизайн внутрішнього книжкового блоку, обкладинки, вкладок та інших його частин, виконання комп'ютерної верстки. Залежно від того, в якому оформленні планується видати книгу, оригінал-макет може бути розроблений як в самому простому варіанті, так і з кольоровою обкладинкою, кольоровими ілюстраціями, фотографією автора та ін. Після того, як оригінал-макет буде підготовлений і погоджений з автором, рекомендується повторна його коректура.

Оформлення вихідних даних та обов'язковий розсил

Для видання книги необхідно правильно оформити вихідні відомості, а саме: помістити необхідну інформацію на титульний аркуш, на copyright сторінку, присвоїти виданню ISBN, створити і розмістити штриховий код на задній стороні обкладинки. Видавництво виконує розсил обов'язкових примірників до наукових бібліотек і інформаційних установ згідно вимог Книжкової Палати України.

Підготовка та друк

Додрукарська підготовка - це безпосередня підготовка оригінал-макету видання на друкарську машину з урахуванням особливостей технології того або іншого виду друку (офсетного або цифрового). Друк - одна з найбільш дорогих складових частин видання книги. Різні друкарні використовують різні типи друкованої технології, і відповідно, обладнання. Вартість друку може залежати від обраної технології друку, кожна з яких має свої переваги і недоліки), типу і виду книжкової палітурки, наявності кольору в тексті і на обкладинці, якості паперу, і звичайно, розмір тиражу.Завдяки співпраці з різними друкарнями, ми можемо запропонувати Вам різні варіанти виконання замовлення - друк на різних типах паперу, виконання книг як у м'якій, так і твердій обкладинці і т.д.

Цифровий друк, з-за своєї відносної новизни, привертає велику увагу. Переваги - швидкість, можливість виготовлення малих тиражів з відносно невисоким, доступними цінами. Недолік способу цифрового друку - практично постійна ціна за видрукуваний примірник, незалежно від замовленої кількості.

Традиційні листові преси ще використовуються в сучасному книжковому виробництві, хоча вартість друку з їх використанням вище, ніж при ротаційного друку. До переваг можна віднести можливість друку на крейдованому папері, а також більш висока, порівняно з іншими способами друку, якість напівтонових зображень.

Вартість друку також сильно залежить від того, чи є у Вашій книзі кольорові ілюстрації. Так як текст друкується зазвичай чорним кольором, то наявність чорно-білих ілюстрацій не представляє проблем. Колір викликає необхідність використання іншого друкарського устаткування і, як правило, більш якісного паперу, що викликає подорожчання друку. У той же час використання кольору на обкладинці робить її більш привабливою при дуже незначному подорожчанні.

Вартість друку також може бути знижена за рахунок зменшення обсягу книги. Це може бути досягнуто видаленням частини несуттєвого тексту, зниження кількості ілюстрацій і фотографій, збільшення формату книги, зниження розміру шрифту. Проте з останнім треба бути особливо обережним - книга завжди повинна бути зручна для читання!

Збільшення тиражу також сприяє зниженню ціни за примірник, хоча і збільшує загальну суму витрат.

У зв'язку з тим, що вартість друку визначається такою великою кількістю змінних величин (див. вище), практично неможливо відразу відповісти на запитання «скільки коштує друк цієї книги». Якщо Вас цікавлять подробиці - зв'яжіться з нами і ми надамо Вам детальну інформацію для Вашого видання. Напишіть нам лист, в якому зазначте ваше ім’я, назву книжки, жанр, обсяг в авторських листах, цільову аудиторію, анотацію та контакти. Надішліть у вкладеному файлі написане вами.Надсилати достатньо частину твору або його окремі фрагменти.Відповідно до правил роботи видавництва рукописи не рецензуються і не повертаються.

Видання книги можливе як за рахунок видавництва, так і коштом автора або спонсорів.