Вітаю Вас, Гість

Найменування Ціна
ІНОЗЕМНІ МОВИ  
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика 125,00
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій 100,00
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи 40,00
ОСНОВИ ТЕСТУВАННЯ ІНШОМОВНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ 30,00
ПЛАНУВАННЯ аудиторної роботи студентів на заняттях з англійської мови 35,00
DOTTING THE I’S: PUNCTUATION AND MECHANICS Пунктуація і техніка письма (для студентів старших курсів) 20,00
ENGLISH THROUGH CULTURES 110,00
Англійський артикль в комунікативних моделях 10,00
УСПІШНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Посібник для навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей 50,00
Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання (+2 компакт-диски) ----
Практичний курс перекладу (англійська та українська мови ). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету перекладачів 60,00
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРЕКЛАДУ (АНГЛІЙСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА МОВИ). Частина І. ГАЛУЗЕВИЙ ПЕРЕКЛАД (МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, ЕКОНОМІКА) ----
ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРЕКЛАДУ (АНГЛІЙСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА МОВИ). Частина IІ. ГАЛУЗЕВИЙ ПЕРЕКЛАД (НАУКА, МЕДИЦИНА) 50,00
ZU NEVEN UFERN. VERVOLLKOMMEN WIR UNSER DEUTSCH До нових берегів. Вдосконалюй свою німецьку мову 40,00
LERNEN WIR SELBSTÄNDIG REFERATE ZU SCHREIBEN: навчальний посібник для самостійного навчання студентів спеціальності «Німецька мова і література» 40,00
"Типова програма з німецької мови для університетів та педагогічних інститутів”(посібник-довідник для тих, хто викладає і вивчає німецьку мову)/ Curriculum fur den sprachpraktischen Deutschunterricht an padagogischen Fakultaten der Universitaten und padagogischen Hochschulen 50,00
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА  
Увага! Оновлене видання!

Українська мова. Підручник-комплект.
80,00
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах ___
Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах у таблицях і схемах 30,00
Методика навчання української мови: поточний та модульний контроль 40,00
Навчальна й науково-дослідна робота студентів-філологів 25,00
Практикум з методики навчання української мови в середніх навчальних закладах: модульний курс 50,00
Методика навчання української літератури в загальноосвітній школі 50,00
Аналіз епічного твору у 5-му класі 20,00
Українська мова в діалозі культур 50,00
Українська мова: Підручник для учнів старших класів середніх навчальних закладів нефілологічного профілю та абітурієнтів 20,00
ПЕДАГОГІКА  
Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання 100,00
Освітньо-професійна педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних закладах (рівні вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст») 80,00
Практикум з навчальної дисципліни “ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ” ___