Вітаю Вас, Гість

Журнал "ІНОЗЕМНІ МОВИ" і додаток до нього

"Бібліотечка журналу "Іноземні мови"


Головний редактор

докт.пед.наук проф. С.Ю.Ніколаєва


Заступник головного редактора

канд.пед.наук Майэр Н.В.


Cекретар Ю.А. Пономарьова


Редактори розділів:

канд. пед.наук М.Л.Писанко

канд. пед.наук доц. В.В.Черниш

ст. викладач О.М.ШерстюкРедакційна рада:

академик АПН України проф. Г.І.Артемчук

канд.філол.наук проф.Р.В.Васько

канд.пед.наук проф. О.В.Матвієнко

доктор пед.наук проф. А.П.Максименко

доктор пед.наук проф. Н.Ф.Бориско

доктор пед.наук проф.В.М.Плахотник

доктор пед.наук проф.Л.М.Черноватий

доктор пед.наук проф. О.Б.Бігич

доктор пед.наук проф. О.Б.Тарнопольський