Вітаю Вас, Гість

Організація соціально-педагогічної та психологічної практики студентів ВНЗ (спеціальності «Соціальна педагогіка») [Текст]: навч.-метод.посіб.// [М.О.Докторович, Я..Журецький, Г.Р.Зеркаліна, О.М.Любарська, Н.В.Стельмах, І.А.Хозраткулова, Т.В.Шиян ; за ред. Я.І.Журецького]. — К. : Ленвіт,2013. — 312 с.

ІSBN 978-966-8995-66-8

Посібник вміщує систематизований виклад теоретичних принципів і підходів соціально-педагогічної діяльності, які доцільно враховувати при організації соціально-педагогічної практики. Представлено сучасні базові методи соціально-педагогічної роботи, моделі та напрями роботи з різними категоріями клієнтів, професійні вимоги до соціального педагога, соціального працівника, психолога та педагога.
Посібник орієнтований на студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та «Практична психологія», вчителів, викладачів, практичних психологів та соціальних педагогів. Також буде у нагоді державним службовцям, які працюють у сфері надання соціальної допомоги населенню.

Ціна: 60,00 грн.

Обкладинка тверда. Формат 60х84/16


Основи соціалізації особистості: навч.посіб. / Любарська О.М. — 2 ге вид., переробл. і доповн. — К. : Ленвіт,2012. — 238 с.

ІSBN 978-966-8995-69-9

Посібник вміщує повний та систематизований виклад теоретичних принципів і підходів до проблеми соціалізації особистості. Представлено сучасні теорії соціалізації, моделі та напрями роботи соціального педагога з соціалізації дітей та молоді з урахуванням професійних вимог та етичного кодексу соціального педагога/ соціального працівника.
Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів та фахівців,які працюють у соціально-педагогічній сфері.


Ціна: 50,00 грн.

Обкладинка тверда. Формат 60х84/16


Система виховної роботи в дитячих будинках та інтернатних установах. Навчальний посібник. /Докторович М.О.— 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Ленвіт, 2012. — 174 с.

ІSBN 978-966-8995-63-7

Даний посібник включає в себе теоретичні аспекти психології сирітства, материнської депривації і психосоціального становлення особистості поза сім’єю та практичні напрями роботи соціального педагога в інтернатних установах.
Посібник орієнтований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Психологія», також буде в нагоді викладачам, аспірантам та практичним соціальним педагогам і психологам.

Література(Документ WORD)


Ціна: 40,00 грн.

Формат 60х84/16


Артемчук Г.І., Попович В.В., Січкаренко Г.Г.

Вища школа України: реальність і тенденції розвитку: монографія. – К.: Ленвіт, 2004. - 176с.

ІSBN 966-7043-78-9

ЗМІСТ

У монографії висвітлюються актуальні проблеми вищої освіти в Україні на тлі характерних для сьогодення світових тенденцій у трансформації вищої освіти і зібраної авторами соціологічної інформації. Спеціальна увага приділяється основним учасникам навчального процесу - студентам, викладачам - з характеристикою їхніх проблем і чинників навчальної діяльності.
Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, адміністрації вищих навчальних закладів і працівників органів управління освітою, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку української освіти.

Ціна: 20,00 грн.

Формат 60х84/16