Вітаю Вас, Гість

Богатиренко В.А., Михалюк С.О., Войтенко О.Ю.

НЕОРГАНІЧНИЙ СИНТЕЗ: навчально-методичний комплекс . - К.: Ленвіт, 2012. – 384с.

ISBN 978-966-8995-71-2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Посібник призначений для лабораторного практикуму з синтезу неорганічних речовин і спрямований на інтеграцію базових знань з хімічних дисциплін неорганічного циклу, оволодіння прийомами самостійної роботи для підготовки і здійснення конкретного синтезу та аналізу його результатів як науково-експериментального дослідження. Включає теоретичні основи методів добування неорганічних речовин шляхом реакцій синтезу у розчинах та реакцій, що відбуваються на межі розподілу фаз. Окремо винесені питання щодо особливостей синтезу речовин електрохімічним методом.
З метою організації активної творчої самостійної роботи студентів хімічних та біологічних спеціальностей у посібник введено методичні рекомендації для підготовки до лабораторних робіт, контрольні питання, задачі та перелік питань до заліку.
Довідник призначений для студентів педагогічних університетів за напрямом підготовки «Хімія», «Біологія» і може бути корисним для викладачів хімії ВНЗ і вчителів хімії ЗНЗ.

Ціна: 100,00 грн.

Обкладинка тверда. Формат 60х84/16Барабанова Г.В.
Nuclear Energy (Атомна енергія) [Текст] : навч. посіб. англ.мовою. - К., Ленвіт, 2009 р. - 184 с.

ISBN 978-966-8995-26-2

Основною метою посібника є формування у студентів зрілого професійно-орієнтованого читання, і, як наслідок, засвоєння базового термінологічного мінімуму за фахом.

Ціна: 30,00 грн.

Формат 60х84/16