Вітаю Вас, Гість

Тарнопольский О.Б., Кожушко С.П.

Методика обучения английскому языку для делового общения Учебное пособие. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.

ISBN 966-7043-73-8

У посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання навчання англійської мови для ділового спілкування у вищих навчальних закладах та на факультетах економічного профілю. Подано методико-лінгвістичну характеристику ділової англійської мови у її відмінності від загальнонародної мови та підмов різних спеціальностей. Розглядаються цілі, зміст, метод та практична технологія навчання англійської мови для ділового спілкування, а також один з нових альтернативних підходів до навчання такому спілкуванню. Наводяться дані експериментів та дослідного навчання, що підтверджують ефективність розробленої методики.

ЗМІСТ

Для викладачів ділової англійської мови, методистів, фахівців з методики навчання іноземних мов, аспірантів та студентів мовних спеціальностей вищих закладів освіти.

Ціна: 30,00 грн.

Формат 70х100/16Тарнопольський О.Б. та Авсюкевич Ю.С.

УСПІШНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Посібник для навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей – К.: Ленвіт, 2007. – 139 с.

ІSBN 978-966-8995-15-6

ЗМІСТ

Посібник призначений для навчання студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ділових презентацій англійською мовою. Він орієнтований на студентів просунутого рівня володіння мовою, що вивчається (не нижче рівня В2 за Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти), тобто може використовуватися на других-третіх курсах у вищих навчальних закладах та на факультетах економічного профілю. Посібник включає теоретичні матеріали для самостійного опрацювання студентами (Theoretical overviews), практичні завдання для аудиторної роботи (In-class activities), практичні завдання для самостійної позааудиторної роботи (Workbook), додатки (Appendices) – допоміжний матеріал для самостійної роботи студентів – та аудіо матеріали-зразки презентацій.

Ціна: 35,00 грн.

Формат 70х100/16