Вітаю Вас, Гість
Повернутися

Запрошуємо до дискусії

Плахотник В.М. Система як базисна категорія методики навчання іноземних мов

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Черниш В.В. Організація та проведення рольових ігор на уроках інозмної мови

Смоліна С.В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції 

зарубіжна методика

Swappy Role Play

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Писанко Л.М. Навчання майбутніх філологів англійського писамного мовлення на початковому етапі

Плотніков Є.О. Мультимедійні вправи для формування англомовної рецептивної граматичної компетенції у майбйтніх учителів

Личко Л.Я. Формування у майбутніх фахівців з менеджменту та економіки стратегічної компетенції в говорінні

Юдіна О.В. Зміст і іструктура дидактичних матеріалів для навчання майбутніх менеджерів німецькомовного професійно орієнтованого міжкультурного спілкування


КОНСУЛЬТАЦІЇ, РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Борецька Г.Е. Комплекс вправ для навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення

Систалюк Р.Л. Методична розробка заняття з позакласного читання у 6 класі

Хоменко Л. Англійська абетка для початківців

Зовнішнє незалежне оцінювання 2011

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова