Вітаю Вас, Гість
Зміст № 4, 2009

НАШ ЮВІЛЕЙ

ЖУРНАЛУ «ІНОЗЕМНІ МОВИ» 15 РОКІВ!

Запрошуємо на навчання до Київського національного лінгвістичного університету

ПЕРЕЧИТАЄМО РАЗОМ

Бориско Н.Ф. "Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка". Анализ некоторых аспектов

Скляренко Н.К. Систематизація і повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі

Ніколаєва С.Ю. Проектна робота «Europe is more than you think» для учнів старшої школи

Голованчук Л.П. Система вправ для формування в учнів 9-го класу англомовної культурно-країнознавчої компетенції

Гапонова С.В. Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови

Шерстюк О.М. Вивчаємо французьку мову: міжпредметні зв’язки

Писанко М.Л. Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки

Клименко О.О. Особливості ознайомлення студентів з іспанськими видо-часовими формами в контексті комунікативно-когнітивного підходу до навчання іноземних мов