Вітаю Вас, Гість
Повернутися

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Черниш В. В. Нерозривність науки і практики: співпраця Київського національного лінгвістичного університету із середніми загальноосвітніми навчальними закладами України

Николаева С.Ю. Проект "Тьюнинг образовательных систем в мире” и формирование иноязычной коммуникативной компетентности

Скляренко Н.К. Методика формування іншомовної компе­тентності у техніці письма

Бігич О.Б. Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОШКІЛЬНЯТ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Кочубей Н. П. Підсистема вправ для інтерактивного навчання англійського діалогічного мовлення учнів початкової школи

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Роман С. В. Професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної мови як предмет формування в курсі практики усного та писемного мовлення

Пасічник Т. Д. Навчання майбутніх перекладачів аналізу англомовних/україномовних комерційних листів з метою здійснення їх писемного перекладу

Гордєєва А. Й. Ділова гра як спосіб мотивації комунікативної діяльності майбутніх філологів у процесі формування англомовної граматичної компетенції

КОНСУЛЬТАЦІЇ, РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Устименко С.В., Систалюк Р.П. Нетрадиційні уроки: методична розробка бінарного уроку з англійської та французької мов із застосуванням відеоматеріалів і проектних робіт

Євенко О.В., Дем’янова Ю.О. Віртуальна лабораторія іноземних мов

Melnik E. Chacun est ici chez soi