Вітаю Вас, Гість

Повернутися
Зміст № 2, 2009

ІНФОРМАЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ
 

Європейський день мов 

  The celebration of linguistic diversity 

  About the European Day of Languages 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Поленок З.В. Використання пісенного текстового матеріалу на уроках англійської мови 

З досвіду школи

Данилевська-Бабій Г.Я.  Розвивальний потенціал уроку іноземної мови

Самоосвіта вчителя іноземної мови

Гапонова С.В.  Взаємопов'язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови

Зарубіжна методика

Zhang Yuxiang and Wang Jiling Learner-centredness

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Борщовецька В.Д., Семенчук Ю.О.   Використання навчальних стратегій для оволодіння іншомовною лексикою

Гордеєва А.Й. Як організувати позааудиторну самостійну роботу студентів

Синекоп О.С. Вправи для організації інтерактивного навчання англомовного письма у немовному ВНЗ  

Юдіна О.В.  Система вправ для навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою 

Андронік Н.П.  Підсистема вправ для навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів 

КОНСУЛЬТАЦІЇ, РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Мисечко О.  Тенденції становлення фахової підготовки вчителя іноземної мови в Україні 

Кавицька Т.І. З досвіду підготовки магістрів з перекладу в університетах Великої Британії: аспекти змісту та організації навчання

Хоменко Л. Англійська абетка для початківців

Бойко Ф.М. Методична розробка уроку французької мови для старших класів спеціалізованої школи 

Сучасна термінологія в галузі освіти